Terminy podatkowe grudzień 2021
dla klientów INAC

Na tej stronie prezentujemy istotne dla przedsiębiorców terminy podatkowe i inne związane z działalnością gospodarczą.

 • 7 grudnia 2021 r.przekazanie dokumentów do INAC (o ile Twoja umowa nie stanowi inaczej) -> idź do Strefy Klienta

 • 8 grudnia 2021 r. – zapłata podatku w formie karty podatkowej za listopad 2021 r. na konto Urzędu Skarbowego (KP)

 • 10 grudnia 2021 r. – wpłata składek ZUS za listopad 2021 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

 • 15 grudnia 2021 r. – wpłata składek ZUS za listopad 2021 r. – dla pozostałych płatników

 • 15 grudnia 2021 r. – wpłata do PPK za listopad 2021 r.

 • 20 grudnia 2021 r. – wpłata za listopad 2021 r. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-5 oraz PPL) oraz prawnych (CIT-8)

 • 20 grudnia 2021 r. – wpłata za listopad 2021 r. pobranych zaliczek od przychodów z tyt. umów o pracę i cywilnoprawnych (PIT-4)

 • 20 grudnia 2021 r. – wpłata za listopad 2021 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PPE)

 • 27 grudnia 2021 r. – wpłata za listopad 2021 r. podatku VAT (VAT-7, VAT-9M), złożenie deklaracji i plików kontrolnych VAT

 • 28 grudnia 2021 r. – zapłata podatku w formie karty podatkowej za grudzień 2021 r. na konto Urzędu Skarbowego (KP)

 • 31 grudnia 2021 r.sporządzenie spisu z natury materiałów i towarów handlowych
 • 31 grudnia 2021 r.wysoce zalecane: wpłata składek ZUS za grudzień 2021 r. dla wszystkich płatników oraz złożenie dokumentów rozliczeniowych.
zima