Cennik usług księgowych 2023

Ilość Dokumentów w miesiącu / cena netto

1-15  / 295 zł
16-25 / 330 zł
26-50 / 410 zł
51-75 / 490 zł
76-100 / 570 zł

każde kolejne 25 dokumentów + 80 zł

Ilość Dokumentów w miesiącu / cena brutto

1-15  / 265 zł
16-25 / 300 zł
26-50 / 380 zł
51-75 / 460 zł
76-100 / 540 zł

każde kolejne 25 dokumentów + 80 zł

Ilość Dokumentów w miesiącu / cena netto

1-15  / 260 zł
16-25 / 295 zł
26-50 / 375 zł
51-75 / 455 zł
76-100 / 535 zł

każde kolejne 25 dokumentów + 80 zł

Ilość Dokumentów w miesiącu / cena brutto

1-15  / 230 zł
16-25 / 265 zł
26-50 / 345 z
51-75 / 425 zł
76-100 / 505 zł

każde kolejne 25 dokumentów + 80 zł

Ilość Dokumentów w miesiącu / cena netto

1-15  / 690 zł
16-25 / 790 zł
26-50 / 960 zł
51-75 / 1130 zł
76-100 / 1300 zł

każde kolejne 25 dokumentów + 170 zł

– Umowa o pracę: 60 zł / pracownika
– Umowa cywilnoprawna (bez ZUS): 25 zł
– Umowa cywilnoprawna (z ZUS): 50 zł
– Rozliczenie PPK (pierwsza osoba): 35 zł
– Rozliczenie PPK (każda kolejna osoba): 15 zł/os.
– Rozliczenie delegacji krajowej: 20 zł
– Rozliczenie delegacji zagranicznej: 30 zł
– Sporządzenie deklaracji PIT-4R/PIT-8AR: 25 zł
– Sporządzenie deklaracji PIT-11: 20 zł/szt.

– Zeznanie roczne właściciela/wspólników spółek osobowych: gratis
– Obsługa transakcji zagranicznych (import, eksport, WDT. WNT): od 35 zł
– Sporządzenie deklaracji INTRASTAT: 265 zł
– Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego: od 690 zł, ustalane indywidualnie.
– Opracowanie polityki rachunkowości: od 400 zł, ustalane indywidualnie
– Sporządzenie rachunku/faktury/faktury korygującej/noty korygującej/noty odsetkowej/wezwania do zapłaty: 12 zł/szt.
– konsultacje: 150 zł/każdą rozpoczętą godzinę
– Sporządzenie korekty deklaracji z winy Zleceniodawcy: 40 zł
– Sporządzenie umowy zlecenia/o dzieło: 25 zł
– Sporządzenie umowy o pracę: 75 zł

Niniejszy cennik, opublikowany dnia 05.12.2022, stanowi wyjściową propozycję cenową. INAC sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zastosowania odmiennych postanowień w umowie, w zależności od charakteru działalności zleceniodawcy.