Cennik usług księgowych 2022

Ilość Dokumentów w miesiącu / cena netto

1-15  / 275 zł
16-25 / 305 zł
26-50 / 375 zł
51-75 / 445 zł
76-100 / 515 zł

każde kolejne 25 dokumentów + 70 zł

Ilość Dokumentów w miesiącu / cena netto (cena brutto)

1-15  / 230 zł (282,90 zł)
16-25 / 260 zł (319,80 zł)
26-50 / 325 zł (399,75 zł)
51-75 / 390 zł (479,70 zł)
76-100 / 455 zł (559,65 zł)

każde kolejne 25 dokumentów + 65 zł (79,95 zł)

Ilość Dokumentów w miesiącu / cena netto

1-15  / 240 zł
16-25 / 270 zł
26-50 / 340 zł
51-75 / 410 zł
76-100 / 480 zł

każde kolejne 25 dokumentów + 70 zł

Ilość Dokumentów w miesiącu / cena netto (cena brutto)

1-15  / 200 zł (246,00 zł)
16-25 / 230 zł (282,90 zł)
26-50 / 290 zł (356,70 zł)
51-75 / 350 zł (430,50 zł)
76-100 / 410 zł (504,30 zł)

każde kolejne 25 dokumentów + 60 zł (73,80 zł)

Ilość Dokumentów w miesiącu / cena netto

1-15  / 590 zł
16-25 / 660 zł
26-50 / 800 zł
51-75 / 935 zł
76-100 / 1075 zł

każde kolejne 25 dokumentów + 140 zł

– Umowa o pracę: 50 zł / pracownika
– Umowa cywilnoprawna (bez ZUS): 20 zł
– Umowa cywilnoprawna (z ZUS): 40 zł
– Rozliczenie PPK (pierwsza osoba) – 30 zł
– Rozliczenie PPK (każda kolejna osoba) – 10 zł/os.
– Rozliczenie delegacji krajowej: 15 zł
– Rozliczenie delegacji zagranicznej: 25 zł
– Sporządzenie deklaracji PIT-4R/PIT-8AR – 20 zł
– Sporządzenie deklaracji PIT-11 – 20 zł / szt.

– Zeznanie roczne właściciela/wspólników spółek osobowych: gratis
– Obsługa transakcji zagranicznych (import, eksport, WDT. WNT): od 30 zł
– Sporządzenie deklaracji INTRASTAT: 220 zł
– Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego: od 550 zł, ustalane indywidualnie.
– Opracowanie polityki rachunkowości: od 350 zł, ustalane indywidualnie
– Sporządzenie rachunku/faktury/faktury korygującej/noty korygującej/noty odsetkowej/wezwania do zapłaty: 11 zł/szt.
– konsultacje: 120zł/każdą rozpoczętą godzinę
– Sporządzenie korekty deklaracji z winy Zleceniodawcy – 33 zł
– Sporządzenie umowy zlecenia/o dzieło – 20 zł
– Sporządzenie umowy o pracę – 60 zł

Niniejszy cennik, opublikowany dnia 10.11.2021, stanowi wyjściową propozycję cenową. INAC sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zastosowania odmiennych postanowień w umowie, w zależności od charakteru działalności zleceniodawcy.