Ilość Dokumentów w miesiącu / cena netto

1-15  / 205 zł
16-25 / 225 zł
26-50 / 290 zł
51-75 / 350 zł
76-100 / 410 zł

każde kolejne 25 dokumentów + 60 zł

Ilość Dokumentów w miesiącu / cena netto

1-15  / 155 zł
16-25 / 180 zł
26-50 / 230 zł
51-75 / 280 zł
76-100 / 330 zł

każde kolejne 25 dokumentów + 50 zł

Ilość Dokumentów w miesiącu / cena netto

1-15  / 180 zł
16-25 / 200 zł
26-50 / 255 zł
51-75 / 310 zł
76-100 / 365 zł

każde kolejne 25 dokumentów + 55 zł

Ilość Dokumentów w miesiącu / cena netto

1-15  / 140 zł
16-25 / 160 zł
26-50 / 200 zł
51-75 / 240 zł
76-100 / 280 zł

każde kolejne 25 dokumentów + 40 zł

Ilość Dokumentów w miesiącu / cena netto

1-15  / 550 zł
16-25 / 600 zł
26-50 / 725 zł
51-75 / 850 zł
76-100 / 975 zł

każde kolejne 25 dokumentów + 125 zł

– Umowa o pracę: 50 zł / pracownika
– Umowa cywilnoprawna (bez ZUS): 20 zł
– Umowa cywilnoprawna (z ZUS): 40 zł
– Rozliczenie delegacji krajowej: 10 zł
– Rozliczenie delegacji zagranicznej: 25 zł
– Sporządzenie deklaracji PIT-4R/PIT-8AR – 20 zł
– Sporządzenie deklaracji PIT-11 – 10 zł / szt

– Zeznanie roczne właściciela/wspólników spółek osobowych: gratis
– Obsługa transakcji zagranicznych (import, eksport, WDT. WNT): od 30 zł
– Sporządzenie deklaracji INTRASTAT: 200 zł
– Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego: od 500 zł, ustalane indywidualnie.
– Opracowanie polityki rachunkowości: od 300 zł, ustalane indywidualnie
– Sporządzenie rachunku/faktury/faktury korygującej/noty korygującej/noty odsetkowej/wezwania do zapłaty: 10 zł/szt.
– konsultacje: 100zł/każdą rozpoczętą godzinę
– Sporządzenie korekty deklaracji z winy Zleceniodawcy – 30 zł
– Sporządzenie umowy zlecenia/o dzieło – 20 zł
– Sporządzenie umowy o pracę – 60 zł