Lloyd’s – ubezpieczenie od utraty źródła dochodu

Polisa Leadenhall od utraty dochodu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby Praca na własny rachunek to większe dochody i niezależność. Wymaga odwagi bo niesie ryzyko. Podczas niezdolności do pracy, bez świadczeń ZUS przedsiębiorca pozbawiony jest przychodów, choć nadal musi pokrywać koszty stałe. Ubezpiecz swój dochód od utraty: [...]