Polisa Leadenhall od utraty dochodu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby

Praca na własny rachunek to większe dochody i niezależność. Wymaga odwagi bo niesie ryzyko. Podczas niezdolności do pracy, bez świadczeń ZUS przedsiębiorca pozbawiony jest przychodów, choć nadal musi pokrywać koszty stałe.

Ubezpiecz swój dochód od utraty:

• podczas czasowej niezdolności do pracy – wynikłej zarówno z wypadku jak i choroby
• tak długo jak trzeba – nawet przez 60 miesięcy

• w kwocie wystarczającej na pokrycie zobowiązań – do 50 tys. zł miesięcznie

• w razie trwalej niezdolności do pracy – nawet do 10 mln zł

PAWEŁ, 37 LAT, przeszedł na kontrakt menadżerski. Zaczął zarabiać, zbudował dom. Wypadek na drodze uświadomił mu, że bez jego zarobków rodzina nie jest w stanie sama się utrzymać.
JOANNA, 33 LATA, kosmetyczka. Przez złamaną rękę straciła najlepsze miesiące. Przestała spłacać kredyt za lokal… Jak długo można unikać otwierania wezwań z
banku?
PIOTR, 42 LATA, wspólnik w kancelarii adwokackiej. Kolega z nurkowania miał wypadek: niedotlenienie, uszkodzenie mózgu. Coś takiego u Piotra wystawiłoby lojalność wspólników na ciężką próbę. Może zbyt ciężką?

Dobre rozwiązanie? Nasza polisa w Lloyd’s.

Świadczenie 10 000 zł w razie wypadku lub choroby, płatne miesięcznie przez 24 miesiące – składka od 1 990 zł/rok.

Świadczenie 3 000 zł w razie wypadku, płatne miesięcznie przez 24 miesiące – składka od 330 zł/rok.

Ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy i lekarzy dentystów Leadenhall Medica

Lekarzom kontraktowym lub prowadzącym prywatne praktyki w wymierny sposób
rekompensujemy utratę dochodu:

  • podczas czasowej niezdolności do pracy – wynikłej z wypadku jak i choroby;
    tak długo jak trzeba – nawet przez 60 miesięcy;
  • w kwocie, która wystarczy na pokrycie zobowiązań – nawet do 50 tys. zł
    miesięcznie.

IWONA, 45 LAT. Stomatolog prowadzący z powodzeniem znana klinikę dentystyczna.
Narastające dolegliwości bólowe dłoni doprowadziły do zdiagnozowania
zespołu de Quervaina. Zabieg i rehabilitacja uniemożliwiły prace w klinice przez
okres 4 miesięcy, co spowodowało czasowe trudności z płynnością finansowa.
Ma problem – aby pokryć stałe zobowiązania i zapewnić środki na bieżące potrzeby
rodziny potrzebuje 10.000 zł miesięcznie.

LEADENHALL MEDICA: Gwarancja wypłaty 10 000 zł miesięcznie przez okres do
24 miesięcy – składka roczna 2 410 zł

Obawiasz się utraty dochodu?

Skontaktuj się z nami, pomożemy dobrać ofertę dla Ciebie.

  • 577 305 500
  • biuro@inac.pl